محمدرضا امیرحسنخانی در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار در رابطه با مسائل پیش‌آمده درزمینهٔ نقل‌وانتقال خودرو و ثبت سند برگ سبز خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به‌صراحت نظر خود را اعلام کرده و در این نظر آمده است که با توجه به آنکه برخی از حقوق دولتی به‌وسیله محضر و دفاتر اسناد رسمی دریافت می‌شود و ثبت اطلاعات در دفاتر رسمی جایگاه حقوقی دارد، ازلحاظ قانونی بر برگ سبز ارجحیت دارد.

او خاطرنشان کرد: برای آنکه مردم برای فعالیت‌های نقل و انتقال خود به دفاتر و مراجع زیر صلاح رجوع کنند، هزینه‌های دفتری و محضر کاهش یابد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: تنها برگ سبز در خودرو دست‌اول اعتبار قانونی قابل ملاحظه‌ای  دارد و در نقل‌وانتقال خودرو که خودرو دست‌دوم یا دست چند محسوب می‌شود باید بعد از دریافت برگ سبز از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی، سند را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رساند.

او خاطرنشان کرد: در مناقشات قضایی مرجع رسمی برای قوه قضائیه و دادگاه اطلاعات ثبت‌شده و تائید شده در دفاتر اسناد رسمی و محضر است.

امیرحسنخانی تأکید کرد: برگ سبز خودرو زمانی که وسیله نقلیه دارای چند صاحب مشترک باشد، جایگاه حقوقی قابل اتکایی نیست.

انتهای پیام/

[ad_1]

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما