باتری ۱۰۰ آمپر پرادو، در بازار با قیمت ۳۱۰ هزار تومان به فروش می رسد.
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما