خودرو آئودی Q7، مدل ۲۰۱۵ در بازار مناطق آزاد با قیمت ۲۵۴ میلیون تومان به فروش می رسد.
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما